Din rolle som forælder til et barn i udskolingen 

I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år. 

I udskolingen på Risskov Skole har vi både fokus på den faglige progression samt understøttelse og udvikling af elevernes sociale kompetencer. Undervisningen bygger på en kombination af forskellige læringstilgange, så eleverne både oplever at arbejde med forskellige grupper, projektorienteret undervisning og arbejde på tværs af årgangene.   

Vi er en del af Aarhus kommunes ”BYOD” Bring your own device. Det betyder, at eleverne så vidt muligt selv skal medbringe en computer i undervisningen. Hvis dette ikke er muligt, kan eleverne låne en af skolen. I hver klasse er der opstillet lockers, hvor eleverne kan opbevare disse computere.      

Vi prioriterer et tæt samarbejde med de omkringlæggende uddannelsesinstitutioner, så vores elever sikres den bedst mulige overgang til ungdomsuddannelserne.