På Risskov Skole har vi et velfungerende SFO-forældreråd. I vores forældreråd sidder der en repræsentant og en suppleant fra hver årgang.  

Forældrerådet har indflydelse på forskellige områder: 

  • Rådet får indblik i SFO’s økonomi 
  • Rådet er med til at diskutere hvilke temaer fra Mål og Indholdsbeskrivelsen, der kan være hensigtsmæssige at arbejde med i det kommende år 
  • Et af medlemmerne fra rådet er med til ansættelsessamtaler, når der skal ansættes ny pædagog og lignende. 

Der er valg til forældrerådet hvert år i slutningen af september/starten af oktober måned. 

Vi har årshjul, som vi kører efter til vores seks årlige møder. 

På vores møde i januar og i april/maj mødes vi med skolebestyrelsen en del af tiden. 

Referaterne fra vores møder ligger efter hvert møde på forsiden af Aula og sendes til hvert enkelt medlem af SFO-forældrerådet.