Gå til hovedindhold

SFO

For os er det vigtigt, at SFO-aktiviteterne også udvikler børnene, deres trivsel, deres læring og deres sociale kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Klassepædagogen 

  I vores SFO på Risskov Skole er der en klassepædagog tilknyttet hver klasse. Klassepædagogen følger klassen fra 0. klasse og til 2. eller 3. klasse. Det er lidt forskelligt fra år til år, om det er 2. eller 3. årgang, pædagogen følger med. 

  Klassepædagogen er med i undervisningen i 14 lektioner om ugen og er derfor den gennemgående voksne i dit barns hverdag. 

  Temaer 

  I skoleåret 2022/2023 har vi med udgangspunkt i mål og indholdsbeskrivelsen fra SFO valgt fokusområderne: Bevægelse, Natur og udeliv, Kreativ og musisk samt legeaktiviteter. Mål og indholdsbeskrivelsen og visionen for SFO er hele grundlaget for SFO’erne i Aarhus Kommune. 

  I Risskov SFO har vi delt skoleåret op i fire perioder af ca. tre måneders varighed. Sommer til efterårsferien, Efterår til jul, jul til påske og påske til sommer. Før hver periode planlægger vi aktiviteter og her har vi fokus på:

  • at medinddrage børnene og arbejde med børneperspektiver.
  • at fællesskaber er forpligtende
  • at der er flere voksne omkring de enkelte aktiviteter for at skabe rum til fordybelse.

  Vi er nysgerrige omkring hvad børnene er optaget af og hvordan vi bedst muligt kan understøttende det gode børneliv i SFO.  Efter hver periode evaluerer vi de enkelte aktiviteter og tager erfaringerne med til næste planlægningsmøde.

  Vi møder dit barn, der hvor det er samtidig med at pædagogerne udfordrer og åbner for nye muligheder. Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi kan støtte dit barns trivsel og læring. 

  Kan og skal aktiviteter 

  I SFO har vi fokus på at have kan og skal aktiviteter, hvilket betyder, at vi nogle gange bestemmer, at dit barn skal være med i en aktivitet, hvis vi kan se, at dit barn trænger til at få styrket bestemte færdigheder. Det kan eksempelvis være grov- eller finmotorik, sociale kompetencer, sprog eller lignende. 

  Leg og inklusion 

  I SFO’en laver vi tre gange om året priktest, som er en undersøgelse i forhold til, om det enkelte barn har en god relation til mindst én voksen. Derudover laver vi en gang om året sociogrammer for at sikre, at hvert enkelt barn har gode relationer til andre børn og for at undersøge, hvilke relationer vi skal hjælpe med at bygge op børnene imellem. 

  Børneinterview og skole-hjem-samtale 

  En gang om året laver vi børneinterview med hvert enkelt barn. Dette er som regel i forbindelse med skole-hjem-samtalerne, da børneinterviewet bruges i skole-hjem-samtalen. Dette gøres for at sikre, at det enkelte barn trives, og for at høre om barnets oplevelse af at gå i SFO og for at finde ud af, om der er noget, der skal justeres i forhold til det enkelte barn. 

  Forældresamarbejde 

  Vi vægter forældresamarbejdet højt, og pædagogerne er dem, der kan have den daglige kontakt til jer forældre. Der er et meget tæt samarbejde mellem lærerne og klassepædagogen, og da pædagogen er med i undervisningen 14 lektioner om ugen, ved pædagogen også, hvordan dit barn har det i undervisningsdelen. Vi vil meget gerne have et tæt og godt forældresamarbejde og vil derfor gerne have, at I forældre henvender jer til pædagogerne, hvis der er noget, I undrer jer over i forhold til den daglige praksis, eller hvis noget bekymrer jer. 

  Åbningstider 

  Mandag -torsdag: kl. 6.30-17.00 

  Fredag: kl. 6.30-16.30 

  Vi har desuden åbent i alle ferier. 

  Kontakt SFO på Risskov Skole

  0. årgang: 2920 4317

  1. årgang: 2920 4318

  2. årgang: 2920 4319

  3. årgang: 2920 4321