Klassepædagogen 

I vores SFO på Risskov Skole er der en klassepædagog tilknyttet hver klasse. Klassepædagogen følger klassen fra 0. klasse og til 2. eller 3. klasse. Det er lidt forskelligt fra år til år, om det er 2. eller 3. årgang, pædagogen følger med. 

Klassepædagogen er med i undervisningen i 14 lektioner om ugen og er derfor den gennemgående voksne i dit barns hverdag. 

Temaer 

Hvert år vælger vi temaer fra de 7 temaer, som mål og indholdsbeskrivelsen fra SFO indeholder. Mål og indholdsbeskrivelsen er hele grundlaget for SFO’erne i Aarhus Kommune. 

I skoleåret 2021/2022 har vi valgt fokusområderne: børnefællesskaber og motivation, robusthed og vedholdenhed.  

Vi møder dit barn, der hvor det er i dets udvikling og har hele tiden fokus på, hvordan vi kan støtte dit barns trivsel og læring. 

Kan og skal aktiviteter 

I SFO har vi fokus på at have kan og skal aktiviteter, hvilket betyder, at vi nogle gange bestemmer, at dit barn skal være med i en aktivitet, hvis vi kan se, at dit barn trænger til at få styrket bestemte færdigheder. Det kan eksempelvis være grov- eller finmotorik, sociale kompetencer, sprog eller lignende. 

Leg og inklusion 

I SFO’en laver vi tre gange om året priktest, som er en undersøgelse i forhold til, om det enkelte barn har en god relation til mindst én voksen. Derudover laver vi en gang om året sociogrammer for at sikre, at hvert enkelt barn har gode relationer til andre børn og for at undersøge, hvilke relationer vi skal hjælpe med at bygge op børnene imellem. 

Børneinterview og skole-hjem-samtale 

En gang om året laver vi børneinterview med hvert enkelt barn. Dette er som regel i forbindelse med skole-hjem-samtalerne, da børneinterviewet bruges i skole-hjem-samtalen. Dette gøres for at sikre, at det enkelte barn trives, og for at høre om barnets oplevelse af at gå i SFO og for at finde ud af, om der er noget, der skal justeres i forhold til det enkelte barn. 

Forældresamarbejde 

Vi vægter forældresamarbejdet højt, og pædagogerne er dem, der kan have den daglige kontakt til jer forældre. Der er et meget tæt samarbejde mellem lærerne og klassepædagogen, og da pædagogen er med i undervisningen 14 lektioner om ugen, ved pædagogen også, hvordan dit barn har det i undervisningsdelen. Vi vil meget gerne have et tæt og godt forældresamarbejde og vil derfor gerne have, at I forældre henvender jer til pædagogerne, hvis der er noget, I undrer jer over i forhold til den daglige praksis, eller hvis noget bekymrer jer. 

Åbningstider 

Mandag -torsdag: kl. 6.30-17.00 

Fredag: kl. 6.30-16.30 

Vi har desuden åbent i alle ferier. 

Kontakt SFO på Risskov Skole

0. årgang: 2920 4319

1. årgang: 2920 4321

2. årgang: 2920 4317

3. årgang: 2920 4318