Kære forældre i kommende 0. årgang 2020/21

Sådan kommer du på Aula

Den nye Aula-pjece er nu klar. Du kan hente pjecen 

 

Såfremt du ønsker mere information og vejledninger til Aula, kan du klikke her 

Aula-pjece

I august/september holder vi endnu et forældremøde, hvor vi vil fortælle mere om det faglige og det sociale, og hvor vi håber, vi alle kan ses.

På gensyn, vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner 0. årgang.

 

 

På Risskov Skole bestræber vi os altid på at lave den bedste skole for eleverne. Det skal være trygt og lærerigt at komme i skole.

Velkomst 

Når dit barn skifter skole til Risskov Skole, så byder et klasseteam dit barn velkommen. Teamet består af lærere og pædagoger i indskolingen eller af lærere på mellemtrinet eller i udskolingen. 

Vi arrangerer en lille velkomstkomite bestående af elever fra klassen. De udvalgte elever hjælper til med at få dit barn til at falde til rette. De vil bl.a. vise dit barn rundt på skolen, introducerer dit barn for de forskellige faglokaler, Mælkebøtten og områderne, hvor de kan lege. 

Skole-hjem-samarbejde 

På Aula orienterer klasseteamet og de andre faglærere løbende om aktiviteter, lektier og møder. Vi forventer derfor, at du holder dig orienteret. 

For at skabe det bedste miljø i klassen og på skolen er det bl.a. vigtigt, at du altid omtaler skolen, dens personale samt andre elever og forældre i en god tone i børnenes påhør. 

Det er altid et godt udgangspunkt at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider. I mange tilfælde kan vi undgå eller løse konflikter, hvis vi i fællesskab har en konstruktiv dialog. Tag derfor endelig kontakt til os, hvis der er forhold, du er uforstående overfor.   

Arrangementer på skolen 

Klasserne afholder i løbet af året flere arrangementer, hvor vigtig info om klassen og den enkelte elev er på dagsordenen. Vi forventer derfor, at du bakker op om forældremøder, skole-hjem-samtaler samt arrangementer på skolen. Datoerne for planlagte arrangementer og lignende fastlægges på første forældremøde. 

Læring 

Læring kan både foregå i skolen og i hjemmet. Det kan derfor være en god støtte, hvis du understøtter dit barns læring ved at støtte op om de faglige initiativer, der er i klassen, eks. læsning, regnearter og lektier. 

Social læring kan også foregå både i skolen og i hjemmet. Det kan derfor være en god støtte for den enkelte elev og klasse, hvis du understøtter læringen ved at støtte op om de pædagogiske initiativer, der er i klassen, eks. trivsel, Fri for mobberi, trivselsarrangementer. 

God skoledag 

Dit barn tilegner sig bedst viden og færdigheder, hvis barnet møder op undervisningsparat og klar til en god skoledag. Vi vil derfor gerne, at du hjælper dit barn med at få en god start på dagen. Det kan for eksempel gøres ved, at barnet er udhvilet, har spist morgenmad, at dets taske er pakket, og det møder ind til tiden.  

For at vi kan skabe de bedste rammer for dit barn, vil vi gerne have, at du kontakter klasseteamet om forhold, der har/kan have indflydelse på dit barns trivsel.