Uddannelsesplan for lærerstuderende på Risskov Skole

Risskov Skoles vision 

Vi vil skabe en skole, hvor alle børn kan opfatte sig som en integreret del af et forpligtende fællesskab og få foldet deres største potentiale ud.  

Vi ønsker, Risskov Skole er en integreret del af det omliggende samfund, så børnene udvikler sig til ansvarlige og aktive medborgere i den globale verden.   

Sammen vil vi:  

  • Gennem elastiske læringsmiljøer og fleksible læringsrum fremme og fastholde et højt fagligt og medmenneskeligt niveau. Vi vil fremme kreative og kollektivt skabende processer samt udfordre vanetænkning.  
  • Skabe læringsmiljøer, der er trygge og sundhedsfremmende, og som udvikler en menneskelig styrke, der sikrer, at børnenes robusthed og livsduelighed fremmes.  

Læs vores materiale for lærerstuderende herunder. 

Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende i SFO – Risskov Skole 

Læs den vedlagte Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende i SFO. 

 

Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende