I vores folder SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE står der alt om vores forventninger til dig som forælder, og hvad du kan forvente af os. 

Klasseråd 

En aktiv forældrekreds er et stort aktiv for en levende skole. Det er derfor vigtigt, at forældre og skole kan bruge og støtte hinanden med henblik på god trivsel og læring.  Eleverne i de enkelte klasser kommer tættere på hinanden og oplever større trivsel, hvis de oplever et godt forældresamarbejde.   

På forældremøde ved skoleårets start vælges derfor et klasseråd på minimum 3-4 forældre.   

Klasserådene skal støtte samarbejdet mellem klassens forældre, elever og lærere, samt hele årgangen og kan desuden arbejde for en fælles holdning til det sociale liv uden for skolen (f.eks. børnefødselsdage, hvordan og hvornår kontakter forældre hinanden m.m.).