Sådan arbejder vi med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber:

  • Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til at nå de mål, der er for elevens udbytte af undervisningen.
  • Lærernes og pædagogernes forventninger til alle elevers præstationer er tydelige og ambitiøse.
  • Undervisningen og pædagogiske aktiviteter tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af undervisningen/de pædagogiske aktiviteter og af elevernes udbytte.
  • Vi motiverer forældrene til at støtte barnets læring ud fra den viden, de har om barnets resultater og indsats/læringsvaner.

På Risskov Skole vil vi sikre, at dit barn og alle de andre elever føler sig trygge og accepterede, og oplever sig som en del af et inkluderende fællesskab. Derfor har vi et særligt fokus på at skabe god trivsel blandt alle elever på skolen og at forebygge mobning.

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi