Gå til hovedindhold

Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

Vi glæder os til at møde dit barn, og vi ved, at overgangen fra børnehave til skole kan være både spændende og lidt svær. Derfor har vi en masse tiltag inden skolestart, så vi forbereder dig og dit barn bedst muligt.

 • Læs op

Indhold

  Sammenhæng mellem dagtilbud og skole

  Det er en vigtig tid for dit barn, når barnet r fra at være børnehavebarn til at starte i SFO og i skole. Overgangen kan på den ene side være spændende og lidt svær for både barn og voksen, og på den anden side være en tid, der byder på mange muligheder for at udvikle sig. 

  Risskov Skole og Risskov Dagtilbud har et rigtig godt samarbejde i forhold til overgangen fra dagtilbud til skole. Når dagtilbud og skole etablerer et tæt samarbejde om læring, trivsel, udvikling og dannelse for det enkelte barn og samtidig skaber gode betingelser for børnefællesskaber, skaber vi grundlaget for en sammenhæng mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplan og skolens rammer for børnehaveklassen.  

  Barnet starter i skole i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Forældrene vil modtage information om indskrivningen i deres e-boks. 

  Udsættelse

  Du kan dog i samråd med pædagoger fra dit barns børnehave søge om at udsætte skolestarten, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Er du i tvivl om dit barn er parat til skole, så læs mere her. 

  Er dit barn parat til skole? 

   

  En tryg start

  I efteråret i forbindelse med indskrivningen til skole, afholder dagtilbudslederen, skolelederen og den pædagogiske leder et fælles informationsmøde for kommende skolebørns forældre. På mødet får forældrene oplysning om overgangen fra børnehave til skole samt orientering om skoledagen i 0. klasse.  
  Informationsmødet blev afholdt torsdag den 17. november 2023.

  I løbet af foråret er der forskellige arrangementer, som vi afholder, for at kommende skolebørn skal blive trygge og klar til skolestart i august.  

  Børnehaverne besøger skolen med de kommende skolebørn. 0.-klasselærerne og kommende 0.-klassepædagoger er på besøg i børnehaverne, så dit barn også bliver mødt i deres kendte og vante omgivelser. 

  Klasselister for de kommende 0.-klasser bliver udsendt primo juni 2024.

   

  Fra Dagtilbuddene til Risskov Skole - se vigtige datoer

  Jeres barn kan starte i SFO fra torsdag den 1. august 2024.

  Skolen starter mandag den 12. august 2024.

  Sidst opdateret: 19. februar 2024