Sammenhæng mellem dagtilbud og skole 

Det er en vigtig tid for dit barn, når barnet r fra at være børnehavebarn til at starte i SFO og i skole. Overgangen kan på den ene side være spændende og lidt svær for både barn og voksen, og på den anden side være en tid, der byder på mange muligheder for at udvikle sig. 

Risskov Skole og Risskov Dagtilbud har et rigtig godt samarbejde i forhold til overgangen fra dagtilbud til skole. Når dagtilbud og skole etablerer et tæt samarbejde om læring, trivsel, udvikling og dannelse for det enkelte barn og samtidig skaber gode betingelser for børnefællesskaber, skaber vi grundlaget for en sammenhæng mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplan og skolens rammer for børnehaveklassen.  

Barnet starter i skole det kalenderår, hvor det fylder seks år. Forældrene vil modtage information om indskrivningen i deres e-boks.

Indskrivningen foregår digitalt i december måned på aarhus.dk/skoleindskrivning.

Udsættelse

Du kan dog i samråd med pædagoger fra dit barns børnehave søge om at udsætte skolestarten, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Vi kan udsætte skolegangen, når det er begrundet i dit barns udvikling, og det er betinget af, at dit barn er optaget i et dagtilbud. Skolelederen tager den endelige beslutning om at udsætte skolestart. Er du i tvivl om dit barn er parat til skole, så læs mere her. 

En tryg start

I efteråret i forbindelse med indskrivningen til skole, afholder dagtilbudslederen, skolelederen og den pædagogiske leder et fælles informationsmøde for kommende 0. kl. forældre. På mødet får forældrene oplysning om overgangen fra børnehave til skole samt orientering om skoledagen i 0. kl.  

I løbet af foråret er der forskellige arrangementer, som vi afholder for at kommende skolebørn skal blive trygge og klar til skolestart i august.  

Børnehaverne besøger skolen med de kommende skolebørn. 0. klasses-lærerne og kommende 0. klasses-pædagoger er på besøg i børnehaverne, så dit barn også bliver mødt i deres kendte og vante omgivelser. 

I april måned, inden vi danner klasserne, tager den pædagogiske leder på besøg i dagtilbuddets børnehaver for at danne sig et indtryk af, hvilken børnegruppe, der starter i 0. klasse. 

Arrangementer for kommende 0. klasser 

Der er også nogle arrangementer i løbet af foråret før skolestart: 

  • Områdedag på skolen for daginstitutioner med skolebørn 
  • Besøgsdag i nuværende 0. kl. for kommende 0. kl. børn og deres forældre 
  • Forældremøde for kommende 0. kl. forældre 
  • Åbent Hus i SFO for kommende 0. kl. børn og deres forældre