Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Vi samler på tilfredse forældre og elever i trivsel, og vi placerer os rigtig flot i den seneste opgørelse af grundskolernes undervisningseffekt - men vigtigst for os, så viser seneste sundhedsmåling at eleverne virkelig trives.

 • Læs op

Indhold

  Stor tilfredshed fra både forældre og elever

  I den seneste opgørelse af grundskolernes undervisningseffekt (2017-18) placerer Risskov Skole sig rigtig flot! Vi løfter elevernes faglige udbytte af undervisningen med 0,4, hvilket betyder, at vi formår at udvikle det faglige niveau mere end forventet for vores område. Vores mål er, at vi som minimum fastholder dette resultat.   

  Husk: Undersøgelsen viser dog ikke kompleksiteten i det at lave skole, og hvad skolen også kan. Den viser kun de faglige resultater i forhold til nogle bundne prøver, og undersøgelsen kommer f.eks. slet ikke ind på kammeratskabseffekten. Så det er nogle få udvalgte ting, undersøgelsen viser, og ikke hele billedet af, hvad skolen kan.

  Søg efter undervisningseffekten på Risskov Skole for skoleåret 2017/2018 hos CEPOS eller se kvalitetsrapporten herunder, hvis du vil læse mere.

  Forældretilfredsheden 

  Af den seneste forældretilfredsundersøgelse fremgår, at 74,1 % af forældrene samlet set er tilfredse med Risskov Skole. Det resultat ønsker vi at styrke. Bestyrelsen og ledelsen har arbejdet målrettet på at beskrive og kommunikere, hvordan vi samarbejder om den fælles opgave omkring børnenes læring, trivsel og dannelse, så vi forventer, at de kommende målinger vil afspejle denne indsats. I det daglige arbejde oplever vi en kolossal stor opbakning og interesse fra forældrene omkring klasserne.

  Vores sundhedsmåling 2020

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Vi er meget stolte af, at 99 % af vores elever på mellemtrinnet og i udskolingen synes, at de har en eller flere gode venner i skolen Men også, at 90% synes, at de er gode nok, som de er.

  Elevråd 

  Vi arbejder med at forbedre elevernes oplevelse af at blive inddraget i, hvad der sker i undervisningen. Vi har også i den seneste tid styrket elevrådenes rolle og betydning, da det har afgørende betydning for eleverne at lære om de demokratiske processer, som vi bygger vores samfund på. Gennem arbejdet med det indirekte demokrati skal de opleve en større grad af indflydelse og se direkte spor efter dette arbejde i deres dagligdag.  

  Elevrådet arrangerer årlige kampagner, hvor de sætter fokus på læringsmiljøet. F.eks. ved at passe på skolens lokaler og have orden, men også vigtigheden af en god toiletkultur. Hvordan sikrer vi en bedre hygiejne på skolens toiletter? Elevrådet inddrages også i skolens overordnede udvikling – f.eks. i hvordan vi skal udvikle kulturen i de tre afdelinger.  

  Flerfaglighed

  Skolens udvikling er præget af den nye afdelingsopdeling i tre afdelinger. Med denne opdeling ønsker vi at udvikle en flerfaglig samarbejdspraksis og –kultur, hvor lærere ikke så ofte står alene med ansvaret i undervisningen, men sammen med andre fagpersoner løser opgaver i klasserummet til gavn for alle elevers læring, trivsel og udvikling. Det betyder, at vi i højere grad vil arbejde på at være 2 voksne i undervisningen.  

  Understøtte, differentiere og styrke undervisningen

  Med gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever har vi relativt store klasser. Vores organisering fremmer mulighederne for at differentiere og styrker arbejdet for, at alle klassens børn har gode vilkår for at tage del i undervisningen. Det gør den på måder, der understøtter det enkelte barns faglige udvikling og velbefindende.  

  Vi ønsker fortsat at forbedre vores skole med en høj grad af inklusion og undervisningsdifferentiering.  

  Derfor skal vi kigge på lærernes og pædagogernes vilkår for at planlægge, udvikle og eksekvere undervisning af høj kvalitet - også sammen med andre faggrupper, der ved noget om børn i vanskeligheder. 

  Et tæt og forpligtende teamsamarbejde omkring en årgangs elevgruppe er målet for Risskov Skole.  

  Sidst opdateret: 5. december 2023