Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen mødes ca. en gang om måneden og diskuterer blandt andet budget, undervisningsmidler og ordensregler.

 • Læs op

Indhold

  Alle skoler skal ifølge folkeskoleloven have en skolebestyrelse. 

  Skolebestyrelsen har til opgave at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed. Skolebestyrelsen godkender skolens budget, undervisningsmidler og ordensregler.  

  Læs mere i Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Risskov Skole

  Kompetencer og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  Forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen 

  Valgt for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2024

  Næstformand

  Vibeke Sauer Panyella

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Forældrerepræsentant

  Karen Skjerbæk Jørgensen

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Forældrerepræsentant

  Camilla Nicolaisen

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Valgt for perioden 1. august 2022 – 31. juli 2026

  Formand

  Pernille Hallum Lykkegaard

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Forældrerepræsentant

  Lasse Nyrup

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Forældrerepræsentant

  Christian Pradhan Bakkestrøm

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Forældrerepræsentant

  Pernille Palsbo Tøttrup

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Suppleanter

  Suppleant

  Anne Risom

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Suppleant

  Mette Holst

  Skolebestyrelsen på Risskov Skole

  Sidst opdateret: 12. marts 2024