Gå til hovedindhold

Om skolen

Din lokale skole i Risskov med fokus på alle børns læring, trivsel og dannelse. Vi stimulerer børnenes lyst til at lære og til at blive skabende og kompetente mennesker, der er godt rustede til videreuddannelse og til at blive ansvarlige og aktive samfundsborgere i den globale verden.

 • Læs op

Indhold

  Lidt om skolen og dens historie 

  Vi på Risskov Skole vil være det naturlige skolevalg for eleverne i vores distrikt. Det er vigtigt for os, at skolen er forankret i lokalsamfundet, og at skolen bliver det naturlige samlingspunkt for familier med børn, der skal i skole.  

  Risskov Skole er bygget i 1926. Hovedbygningen troner smukt og imponerende ud til Vestre Strandallé i Risskov. Den gamle bygning er løbende restaureret og lige i disse år gennemgår skolen en større udbygning og renovering. Det mangeårige virke sætter naturligvis sit præg på både bygninger og indretning, men vi har forsøgt at afstemme renoveringerne med den eksisterende arkitektur og nutidens tanker omkring undervisning og pædagogik.  Vi forventer inden for en kort årrække at være 4-sporet igennem hele skoleforløbet.  

  Vores skole ligger i et attraktivt boligkvarter med fortrinsvist villaer – tæt på både skov og strand.  Mange elever bor så tæt på skolen, at de transporterer sig selv til skolen. Vi ønsker, at dit barn skal lære at bruge det omgivende samfund. Derfor bruger vi både naturen og byrummet i vores undervisning i den grad, det kan lade sig gøre.  

  Risskov Skole er en stor skole med over 800 elever fordelt på 37 klasser. Skolen er afdelingsopdelt: Indskolingen fra 0.-3. klasse, mellemtrinnet fra 4.-6. klassetrin og udskolingen fra 7.-9. klasse. Herudover har vi fire specialklasser. Skolefritidsordningen har næsten indskrevet 100 % af børnene i 0.-3. klasse, hvilket svarer til ca. 330 børn. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om børnene på en årgang 

  Fokus på alle børns læring, trivsel og dannelse

  Risskov Skole er en folkeskole med fokus på alle børns læring, trivsel og dannelse. Det lærer børnene allerbedst i fællesskaber. I løbet af et skoleforløb vil dit barn få erfaringer med mange typer fællesskaber – både med jævnaldrende, men også med elever fra andre klassetrin. De primære fællesskaber er klassen, årgangen og afdelingen. Vores årlige Risskov Festival i slutningen af maj er et eksempel på en tradition, der også samler hele skolen og lokalområdet.  

  Vision – Risskov Skole 

  Lærelystne og kreative børn med indsigt og udsyn 

  Risskov Skole er en skole med et trygt læringsmiljø, høj faglighed og kreativitet, hvor børnene bliver robuste og inkluderende og lærer at indgå i et forpligtende fællesskab. 

  Skolen stimulerer børnenes lyst til at lære og til at blive skabende og kompetente mennesker, der er godt rustede til videreuddannelse og til at blive ansvarlige og aktive samfundsborgere i den globale verden.  

  Når vi arbejder for, at børnene bliver trygge og robuste, gør vi det ved at:  

  • skabe et rart og trygt læringsmiljø, hvor børnene trives  
  • understøtte det enkelte barns selvværd, selvindsigt og robusthed   
  • have fokus på mental og kropslig trivsel 

  Når vi arbejder for, at børnene bliver fagligt dygtige og kompetente, gør vi det ved at:  

  • undervise på et højt fagligt niveau, differentieret efter det enkelte barns forudsætninger 
  • stimulere børnenes nysgerrighed og gøre skolens aktiviteter alsidige og varierede 
  • have fokus på det enkelte barns progression og succes i læreprocessen 
  • understøtte barnet i at arbejde ambitiøst, vedholdende og målrettet både i grupper og individuelt 

  Når vi arbejder for, at børnene bliver lærelystne, kreative og skabende, gør vi det ved at:  

  • dyrke refleksion, kreativitet og innovation i alle fag og på skolen som helhed  
  • stimulere børnene til at tænke nye og konstruktive løsninger  
  • skabe inspirerende læringsmiljøer  

  Når vi arbejder for, at børnene bliver sociale og inkluderende, gør vi det ved at:  

  • arbejde bevidst med børnenes sociale kompetencer og samarbejdsevner  
  • arbejde bevidst med forpligtende fællesskaber i klassen, på årgangen og på skolen generelt 
  • øve børnene i at reflektere over egne handlinger og i at sætte sig i andres sted 
  • lære børnene at lytte til andre, være anerkendende, rummelige og respektfulde  

  Når vi arbejder for, at børnene bliver ansvarlige og demokratiske samfundsborgere med udsyn,  
  gør vi det ved at:  

  • involvere børnene i beslutningsprocesser og give dem ansvar  
  • lære børnene at bruge deres faglige indsigt tværfagligt og problemløsende 
  • give børnene forståelse og respekt for demokratiet og samfundets opbygning og præmisser 
  • give børnene indsigt i væsentlige samfundsmæssige problemstillinger og stimulere til debat om etik, moral og bæredygtighed 
  • lære børnene at forstå forskellige kulturer og samfundsformer 

  Se visions og princip dokumenter nedenfor:

  Sidst opdateret: 4. marts 2024